Edycja 2014-2015

Stypendia dla PWSZ 2014-2015

 

Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorządowego
serdecznie zaprasza do składania wniosków o stypendium 

Stypendia przyznawane są w celu wspierania studentów  z obszarów wiejskich lub małych miejscowości, osiągających wysokie wyniki w nauce, którzy dla swego rozwoju potrzebuje wsparcia.


O stypendium mogą ubiegać się osoby rozpoczynające naukę na dziennych studiach w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie,  będący w trudnej sytuacji materialnej i osiągający wysokie wyniki w nauce lub wybitnie uzdolnione w wybranym kierunku  i jednocześnie zamieszkujący na terenach wiejskich lub małych miejscowościach.
Wysokość stypendium to kwota  1 800 zł, wypłacana w 9 ratach miesięcznych po 200 zł (październik-czerwiec).
Decyzją Komisji Stypendialnej Towarzystwa Samorządowego, stypendia programu skierowanego do studentów PWSZ w Koninie otrzymają:
  • Weronika Kapuścińska, I rok studiów – zarządzanie;
  • Ewelina Szymańska, I rok studiów – zarządzanie.
 
Gratulujemy!