dla szkół średnich

Edycja 2013-2014

 

XIV  EDYCJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO

TOWARZYSTWA SAMORZĄDOWEGO

Już po raz czternasty Towarzystwo Samorządowe przyznało stypendia dla najbardziej uzdolnionej młodzieży, pochodzącej gospodarstw o niskich dochodach, która dla swojego rozwoju potrzebuje wsparcia finansowego.

Tegoroczne stypendia to XIV już edycja programu. Fundusz wspomógł łącznie 2019 młodych, zdolnych uczniów (w tym 102 stypendia zostaną przyznane na bieżący rok szkolny 2013/2014), 826 ze szkół gimnazjalnych i podstawowych, 1040 – szkół średnich i 153 studentów.  Łączna kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów to 2 077 400 zł.
W tym roku ilość przyznanych dotychczas stypendiów przekroczy liczbę dwóch tysięcy. Pragnąc uczcić to wydarzenie, postanowiliśmy wyróżnić Dwutysięczne stypendium. Dzięki uprzejmości naszego wieloletniego Darczyńcy - Firmy Hortimex, przyznane stypendium będzie miało wyższą kwotę. Szczęśliwego stypendystę wyłonimy w drodze losowania podczas uroczystego wręczenia decyzji o przyznanych stypendiach. 
 
Dodatkowo od tego roku wprowadzamy stypendium „specjalne” za szczególne osiągnięcia. Osobę, która otrzyma stypendium poznamy również podczas tegorocznej uroczystość.

 

lista stypendystów szkół średnich

 

 

Stypendia im. Cz. Ćmielewskiego

Stypendia im. Cz. Ćmielewskiego dla uczniów LO KŁODAWA

 Stypendia  im. Cz. Ćmielowskiego przyznawane są dla najbardziej uzdolnionych uczniów Lo Kłodawa.

 Jeżeli więc spełniasz łącznie następujące warunki:

Czytaj więcej...

Nowa edycja programu na rok szkolny 2012/2013

 

XIII  EDYCJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO

TOWARZYSTWA SAMORZĄDOWEGO
 

Na  rok szkolny 2012/2013 udało nam się przyznać dzięki pozyskanym funduszom 111 stypendiów  z podziałem na:

 

43 stypendiów  dla uczniów szkół średnich (wysokość jednego rocznego stypendium to kwota 1 000,00 zł)

52  stypendiów dla uczniów gimnazjum (wysokość jednego rocznego stypendium to kwota 600,00-700,00zł)

6 stypendiów dla studentów PWSZ w Koninie  (wysokość jednego rocznego stypendium to kwota 1 350,00 zł – trwa nabór wniosków do 15 października)

7 stypendiów pomostowych  (wysokość jednego rocznego stypendium to kwota 5 000,00zł)

3 stypendia specjalne   (wysokość rocznego stypendium to kwota 1 000,00 – 1 500,00 zł)