dla szkół średnich

Przypominamy o weryfikacji semestralnej

Zgodnie z punkiem 5 umowy oraz § 5 pkt 4 regulaminu stypendialnego:

Stypendysta zaraz po ukończeniu I półrocza nauki zobowiązany jest do przedłożenia ankiety semestralnej i weryfikacji semestralnej wraz z załącznikami: listą ocen z pierwszego semestru, odpowiednich zaświadczeń o wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny. W przypadku nie uzupełnienia dokumentów wypłaty będą wstrzymane.”

Czytaj więcej...

Regulamin stypendium im. Czesława Ćmielewskiego

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO
IM. CZESŁAWA ĆMIELEWSKIEGO
OBEJMUJACY UCZNIÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KŁODAWIE

1. Wnioskujący otrzymają stypendia im. Czesława Ćmielewskiego spełniając warunki obowiązujące na dany rok dla Funduszu Stypendialnego Towarzystwa Samorządowego z uwzględnieniem zapisów w punkcie 2 niniejszego regulaminu.

Czytaj więcej...