Stypendia im. Czesława Ćmielewskiego

Stypendia im. Czesława Ćmielewskiego

Dla uczczenia pamięci zmarłego – wieloletniego nauczyciela i wychowawcy kilkudziesięciu roczników uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Kłodawie – postanowiono ufundować stypendia jego imienia. Towarzystwo Samorządowe pozytywnie odniosło się do inicjatywy utworzenia tych stypendiów w  ramach FSTS. Stypendia im. Czesława Ćmielewskiego skierowane są dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Kłodawie, pochodzących  z niezamożnych rodzin, a osiągających dobre wyniki w nauce. Powołano Kapitułę Funduszu  z dyrektorem Zespołu na czele i  3 absolwentami oraz opracowano regulamin przyznawania patronackich stypendiów wyłącznie uczniom miejscowego ogólniaka. 

Środki finansowe gromadzone na ten cel pochodzą od absolwentów tegoż liceum, darczyńców z Kłodawy oraz FSTS.