dla szkół średnich

OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW DO KOLEJNEJ EDYCJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO TOWARZYSTWA SAMORZĄDOWEGO na rok szkolny 2021/2022

To już XXII edycja programu. Towarzystwo Samorządowe przyznawało będzie stypendia dla najbardziej uzdolnionej młodzieży, pochodzącej gospodarstw o niskich dochodach, która dla swojego rozwoju potrzebuje wsparcia finansowego.

 

Jeżeli spełniasz łącznie następujące warunki:

  1. jesteś uczniem szkoły średniej z terenu objętego programem stypendialnym;
  2. jesteś osobą aktywną w szkole i poza nią, działasz w organizacjach pozarządowych, wolontariat, masz szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie itp.,
  3. posiadasz minimalną średnią ocen 4,7 (przy czym 4,65 zaokrągla się do 4,7)

miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 1 000,00 zł netto

to możesz złożyć wniosek o przyznanie stypendium.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2019 r. - 3244 zł.

Stypendia otrzymają osoby, które uzyskają największa ilość punktów.

Termin składania wniosków upływa 16 lipca 2021 r.

– liczy się data stempla pocztowego.

Regulamin programu, druk wniosku do pobrania dostępne są na naszej stronie internetowej www.stypendia.ts.konin.pl

 

Informacje na temat programu,  można uzyskać również w biurze Towarzystwa Samorządowego, przy ul. Z. Urbanowskiej 8 W Koninie oraz pod numerem telefonu: kom. 797 901 114 – Monika Kosmalska, dyrektor programu.

 

DO POBRANIA: 

ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU  2021-2022

Regulamin stypendialny

Regulamin pracy komisji stypendialnej

 

Weryfikacja semestralna

WERYFIKACJA SEMESTRALNA 2019/2020

 

Zgodnie z regulaminem Funduszu Stypendialnego:
„Stypendysta zaraz po ukończeniu I półrocza nauki zobowiązany jest do przedłożenia ankiety semestralnej i weryfikacji semestralnej wraz z załącznikami. W przypadku nie uzupełnienia dokumentów wypłaty będą wstrzymane.”

Proszę o przekazanie informacji tegorocznym stypendystom Towarzystwa Samorządowego.

W załączeniu przesyłam druki dokumentów, które pobrać można również z naszej strony internetowej www.stypendia.ts.konin.pl

Wyniki weryfikacji semestralnej przesłane zostaną wyłącznie do stypendystów, którym stypendia zostały wstrzymane.

Informuję jednocześnie, że ze względu formalności wynikające z przeprowadzenia weryfikacji stypendium za miesiąc luty wypłacone zostanie w późniejszym terminie.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA 
14 LUTEGO 2020 R.

 

Załączone dokumenty:

Weryfikacja semestralna – druk

Ankieta - druk

NABÓR WNIOSKÓW DO KOLEJNEJ EDYCJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO TS

STYPENDYŚCI
TOWARZYSTWA SAMORZĄDOWEGO
2018/2019

IMIĘ

NAZWISKO

SZKOŁA

JUSTYNA

ANDRZEJEWSKA

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMPOLNIE

KINGA

BŁASZCZYK

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TURKU

WIKTORIA

DOJAŚ

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KONINIE

NATALIA

JASTRZĘBSKA

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMPOLNIE

PAULINA

KACZAŁA

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI W KONINIE

ZUZANNA

KRAWCZYK

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KONINIE

EMILIA

LASKOWSKA

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

RENATA

LEBIODA

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KONINIE

KINGA

LEBIODA

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KONINIE

NIKOLA

ŁUKASIK

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TURKU

MONIKA

MIĘTKIEWSKA

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KONINIE

MONIKA

PAWEŁKIEWICZ

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMPOLNIE

MAGDALENA

PIETRZAK

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMPOLNIE

ŁUKASZ

SIMIŃSKI

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMPOLNIE

MACIEJ

SZEFLINSKI

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TURKU

IZABELA

SZTEJKOWSKA

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMPOLNIE

DAMIAN

TRZMIELEWSKI

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TURKU

ANDŻELIKA

ZIÓŁKOWSKA

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMPOLNIE

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Przez szkołę przekażemy informację o dacie i miejscu uroczystego wręczenia stypendiów i podpisaniu umów.

 

 

Stypendia 2017-2018

OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW

DO KOLEJNEJ EDYCJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO

TOWARZYSTWA SAMORZĄDOWEGO

2017/2018

To już XVIII edycja programu stypendialnego. Towarzystwo Samorządowe przyznawało będzie stypendia dla najbardziej uzdolnionej młodzieży, pochodzącej gospodarstw o niskich dochodach, która dla swojego rozwoju potrzebuje wsparcia finansowego.

Czytaj więcej...

Edycja 2016-2017

 

OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW

DO KOLEJNEJ EDYCJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO

TOWARZYSTWA SAMORZĄDOWEGO

2016/2017

 

To już XVII edycja programu stypendialnego. Towarzystwo Samorządowe przyznawało będzie stypendia dla najbardziej uzdolnionej młodzieży, pochodzącej gospodarstw o niskich dochodach, która dla swojego rozwoju potrzebuje wsparcia finansowego.

Jeżeli spełniasz łącznie następujące warunki:

Czytaj więcej...