dla Studentów PWSZ

Laureaci programu "Agrafka Agory"

O stypendium w ramach programu: „Agrafka Agory” ubiegało się 55 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Komisja oceniając poszczególne wnioski kierowała się następującymi kryteriami:

a) wyniki w nauce,

b) sytuacja materialna ubiegającego się o stypendium,

c) szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie itp.

d) działalność w organizacjach pozarządowych, wolontariat, aktywność społeczna itp.

Czytaj więcej...

Stypendia dla studentów PWSZ w Koninie

Znamy już listę laureatów programu stypendialnego  "Agrafka Agory" .

Do 15 października 2012 zakończył się nabór wniosków do programu "Agrafka Agory"

Program skierowany był do studentów Państwowe Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

 

 

 

logo arfp