dla Studentów PWSZ

Wręczenie stypendiów "Agrafka Agory"

W dniu dzisiejszym uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.

dsc 0040

 

Sześcioro   studentów   PWSZ w   Koninie odebrało decyzję o  przyznanym stypendium w ramach programu „Agrafka Agory". „Agrafka Agory" to partnerski program Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W ramach programu „Agrafka Agory" przyznawane są dotacje na skierowane do studentów programy lokalnych organizacji stypendialnych. Główne cele „Agrafki Agory" to wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie studentów do dalszego rozwoju i pracy, a także popularyzacja idei stypendiów edukacyjnych w Polsce.
Stypendium w ramach programu „Agrafka Agory" wynosi 3 420 zł i wypłacane jest     w 9 ratach po 380 zł.

dsc 0013

dsc 0017

dsc 0024

dsc 0036