dla Studentów PWSZ

Stypendia PWSZ

Zapraszamy do składania wniosków o stypendium Towarzystwa Samorządowego
 
dla studentów PWSZ w Koninie
 
Stypendia przyznawane są w celu wspierania studentów  z obszarów wiejskich lub małych miejscowości, osiągających wysokie wyniki w nauce, którzy dla swego rozwoju potrzebuje wsparcia.
Czytaj więcej...

Przyznane stypendia PWSZ

Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorządowego
serdecznie zaprasza do składania wniosków o stypendium 
 
Stypendia przyznawane są w celu wspierania studentów  z obszarów wiejskich lub małych miejscowości, osiągających wysokie wyniki w nauce, którzy dla swego rozwoju potrzebuje wsparcia.
 
O stypendium mogą ubiegać się osoby rozpoczynające naukę na dziennych studiach w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie,  będący w trudnej sytuacji materialnej i osiągający wysokie wyniki w nauce lub wybitnie uzdolnione w wybranym kierunku  i jednocześnie zamieszkujący na terenach wiejskich lub małych miejscowościach.
Wysokość stypendium to kwota  1 800 zł, wypłacana w 9 ratach miesięcznych po 200 zł (październik-czerwiec).
Decyzją Komisji Stypendialnej Towarzystwa Samorządowego, stypendia programu skierowanego do studentów PWSZ w Koninie otrzymała Klaudia Łasicka.

Stypendia dla PWSZ 2014-2015

 

Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorządowego
serdecznie zaprasza do składania wniosków o stypendium 

Stypendia przyznawane są w celu wspierania studentów  z obszarów wiejskich lub małych miejscowości, osiągających wysokie wyniki w nauce, którzy dla swego rozwoju potrzebuje wsparcia.


O stypendium mogą ubiegać się osoby rozpoczynające naukę na dziennych studiach w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie,  będący w trudnej sytuacji materialnej i osiągający wysokie wyniki w nauce lub wybitnie uzdolnione w wybranym kierunku  i jednocześnie zamieszkujący na terenach wiejskich lub małych miejscowościach.
Wysokość stypendium to kwota  1 800 zł, wypłacana w 9 ratach miesięcznych po 200 zł (październik-czerwiec).
Decyzją Komisji Stypendialnej Towarzystwa Samorządowego, stypendia programu skierowanego do studentów PWSZ w Koninie otrzymają:
  • Weronika Kapuścińska, I rok studiów – zarządzanie;
  • Ewelina Szymańska, I rok studiów – zarządzanie.
 
Gratulujemy!

Stypendia dla studentów PWSZ w Koninie

Towarzystwo Samorządowe od 2000 r. pomaga finansowo zdolnej mlodzieży przyznajac stypendia. Pragniemy wsperać mlodych zdolnych uczniów na każdym szeblu nauki. 
Uczniowie z obszarów wiejskich pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej interesują się możliwościami dalszego kształcenia na wyższym etapie. Z wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu Funduszu Stypendialnego, skierowanego do uczniów z terenów wiejskich i małych miejscowości, pochodzących z gospodarstw o niskich dochodach wiemy, iż w momencie, kiedy środki finansowe odgrywają znaczącą rolę w decyzji o kontynuowaniu nauki na wyższej uczelni, wybór pada na szkołę znajdującą się najbliżej miejsca zamieszkania celem obniżenia dodatkowych kosztów związanych z kontynuacja nauki, (dojazd, akademik, koszty utrzymania).
Biorąc zatem pod uwagę to, iż o wyborze szkoły wyższej wśród uczniów ze wsi i małych miejscowości decyduje ich bliskość miejsca zamieszkania, postanowiliśmy program stypendialny skierować również do studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie – uczelni najbliżej zlokalizowanej dla osób z terenu byłego województwa konińskiego. 

Edycja 2013-2014

logoaa.png

 

W ramach VIII edycji Programu "Agrafka Agory" zgłoszono 30 wniosków o dofinansowanie lokalnych programów stypendialnych. Komisja konkursowa dokonała wyboru 8 organizacji, którym przyznała granty. Jest nam niezmiernie milo poinformować, iz w gronie zwycięzców jest Towarzystwo Samorządowe. Realizowany przez Towarzystwo Samorzadowe program skierowaliśmy do studentów PWSZ w Koninie. 

W dniu 29.10.2013 Komisja Stypendialna przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie rozpatrzyła wnioski o stypendium  programu  "Agrafka Agory"  i wytypowała 3 kandydatów do stypendium. Nad pracą Komisji zgodnie  z regulaminem czuwa Kapituła Towarzystwa Samorządowego, która ostatecznie zatwierdziła listę stypendystów:

Wysokość jednego stypendium to kwota 3 420,00. Stypendia wypłacane sa w 9 ratach  po 380,00 zł.

Lista laureatów programu:

Dominika Dobersztyn

Arkadiusz Kamiński

Jolanta Kierzek

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


 
logo arfp
mapa bitowa w rysunek1