Stypendia Pomostowe

STYPENDIA POMOSTOWE DLA MATURZYSTÓW na I rok studiów

Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów. Skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Celem programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i małych miast pokonania wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich. Program ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów, i stanowi  furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata nauki.

Bliższe informacje o programie, regulaminy dokumenty itp.  

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH  (segment II)

https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/regulaminy/

Jeżeli jesteś zainteresowany programem, to zgłoś swoją kandydaturę do stypendium (do pobrania druk zgłoszenia). Komisja stypendialna Towarzystwa Samorządowego wyłoni osoby, którym  zostaną udzielone rekomendacje.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26.07.2021 r.

Drogą mailową powiadomimy o przyznanych rekomendacjach i prześlemy dalsze instrukcje.

 Bliższe informacje pod nr tel. 797 901 114