Edycja 2016-2017

Stypendia PWSZ

Zapraszamy do składania wniosków o stypendium Towarzystwa Samorządowego
 
dla studentów PWSZ w Koninie
 
Stypendia przyznawane są w celu wspierania studentów  z obszarów wiejskich lub małych miejscowości, osiągających wysokie wyniki w nauce, którzy dla swego rozwoju potrzebuje wsparcia.
 
O stypendium mogą ubiegać się studenci studiów  dziennych będący w trudnej sytuacji materialnej i osiągający wysokie wyniki w nauce lub wybitnie uzdolnione w wybranym kierunku  i jednocześnie zamieszkujący na terenach wiejskich lub małych miejscowościach.
 
Wysokość stypendium to kwota  1 800 zł, wypłacana w 9 ratach miesięcznych po 200 zł (październik-czerwiec).
 
Termin składania wniosków upływa 15 października 2016r.