O Programie

Stypendia dla studentów PWSZ w Koninie

Towarzystwo Samorządowe od 2000 r. pomaga finansowo zdolnej mlodzieży przyznajac stypendia. Pragniemy wsperać mlodych zdolnych uczniów na każdym szeblu nauki. 
Uczniowie z obszarów wiejskich pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej interesują się możliwościami dalszego kształcenia na wyższym etapie. Z wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu Funduszu Stypendialnego, skierowanego do uczniów z terenów wiejskich i małych miejscowości, pochodzących z gospodarstw o niskich dochodach wiemy, iż w momencie, kiedy środki finansowe odgrywają znaczącą rolę w decyzji o kontynuowaniu nauki na wyższej uczelni, wybór pada na szkołę znajdującą się najbliżej miejsca zamieszkania celem obniżenia dodatkowych kosztów związanych z kontynuacja nauki, (dojazd, akademik, koszty utrzymania).
Biorąc zatem pod uwagę to, iż o wyborze szkoły wyższej wśród uczniów ze wsi i małych miejscowości decyduje ich bliskość miejsca zamieszkania, postanowiliśmy program stypendialny skierować również do studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie – uczelni najbliżej zlokalizowanej dla osób z terenu byłego województwa konińskiego.