Edycja 2021-2022

Tegoroczni stypendyści Funduszu Stypendialnego TS

Znamy nazwiska tegorocznych stypendystów szkół średnich Funduszu Stypendialnego Towarzystwa Samorządowego.
Do biura Towarzystwa Samorządowego w Koninie wpłynęło 57 wniosków o stypendium TS, z których wyłoniliśmy 17 tegorocznych stypendystów.

Komisja oceniając poszczególne wnioski kierowała się regulaminem programu, przyznając punkty w poszczególnych kategoriach:
(a) wyniki w nauce
(b) szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie itp., działalność w organizacjach pozarządowych, wolontariat, aktywność społeczna itp.
(c) sytuacja materialna ubiegającego się o stypendium

Stypendia otrzymały osoby, które uzyskały największą liczbę punktów.

Niebawem poznamy również nazwiska stypendystów szkół podstawowych.
Na rok szkolny 2021/2022 przyznane zostaną łącznie 43 stypendia.

Stypendyści roku szkolnego 2021/2022
1. Marcin Górski Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich
2. Patrycja Jakóbowska Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie
3. Wiktoria Kaczmarek Zespół Szkół im. M. Kopernika w Koninie
4. Katarzyna Kamińska Zespół Szkół Technicznych w Turku
5. Kamila Kamińska Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich
6. Dominik Kaźmierczak Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich
7. Joachim Kaźmierczak Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich
8. Kamil Korycki Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich
9. Wiktoria Lewandowska Zespół Szkół im. M. Kopernika w Koninie
10. Klaudia Lubańska Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie
11. Stanisław Marciniak Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie
12. Mikołaj Marciniak Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie
13. Olga Michalak Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie
14. Wiktoria Michalska Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie
15. Mateusz Olejnik Zespół Szkół im. M. Kopernika w Koninie
16. Weronika Śmigielska Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich
17. Anna Węgrzeniejewska II Liceum Ogólnokształcące w Koninie