Aktualności

FaniMani

Teraz możesz również wspomagać nasze działania robiąc zakupy przez internet!

Kupuj i wspieraj zdolną młodzież 

 

Wystarczy, że kupując online skorzystasz z serwisu FaniMani.pl, jako organizację wskażesz Towarzystwo Samorządowe a odpowiedni procent wartości transakcji zostanie przekazany na rzecz naszych działań. 

Czytaj więcej...

Weryfikacja semestralna 2013/2014

Zgodnie z punkiem 5 umowy oraz § 5 pkt 4 regulaminu stypendialnego:

„Stypendysta zaraz po ukończeniu I półrocza nauki zobowiązany jest do przedłożenia ankiety semestralnej i weryfikacji semestralnej wraz z załącznikami: listą ocen z pierwszego semestru, odpowiednich zaświadczeń o wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny. W przypadku nie uzupełnienia dokumentów wypłaty będą wstrzymane.”

Czytaj więcej...

Stypendia PWSZ

Zapraszamy do składania wniosków o stypendium Towarzystwa Samorządowego
 
dla studentów PWSZ w Koninie
 
Stypendia przyznawane są w celu wspierania studentów  z obszarów wiejskich lub małych miejscowości, osiągających wysokie wyniki w nauce, którzy dla swego rozwoju potrzebuje wsparcia.
Czytaj więcej...