Aktualności

Stypendyści 2019-2020

Do biura Towarzystwa Samorządowego w Koninie wpłynęło 39  wniosków o stypendium.

Na rok szkolny 2019/2020 przyznano  18 stypendiów dla uczniów szkół średnich.

Komisja oceniając poszczególne wnioski kierowała się regulaminem programu, przyznając punkty w poszczególnych kategoriach:          

(a)          wyniki w nauce

(b)          szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie itp., działalność w organizacjach pozarządowych, wolontariat, aktywność społeczna itp.

(c)          sytuacja materialna ubiegającego się o stypendium

Stypendia otrzymały osoby, które uzyskały największą liczbę punktów.

Gratulujemy!

Imię

Nazwisko

Szkoła

Donata

Czernielewska

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole

Natalia

Golon

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie

Sylwia

Gryniewska

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie

Klaudia

Jasiakiewicz

Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

Natalia

Jastrzębska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie

Katarzyna

Jastrzębska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie

Jakub

Kujawa

Zespół Szkół im. M. Kopernika w Koninie

Kinga

Lebioda

III Liceum Ogólnokształcące w Koninie

Dominika

Lewandowska

Zespół Szkół Technicznych w Turku

Wiktoria

Ligocka

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie

Szymon

Rzyszkiewicz

I Liceum Ogólnokształcące w Turku

Kinga

Sowińska

Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

Izabela

Sztejkowska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie

Paulina

Szwedzka

I Liceum Ogólnokształcące w Turku

Aleksandra

Świder

III Liceum Ogólnokształcące w Koninie

Agata

Wieczorkiewicz

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie

Martyna

Wiśniewska

III Liceum Ogólnokształcące w Koninie

Wiktoria

Włosińska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie

Uśmiech za serce

order2018

Ireneusz Niewiarowski – społecznik, prezes Towarzystwa Samorządowego oraz twórca Funduszu Stypendialnego został Kawalerem Orderu Uśmiechu. Wniosek o jego nadanie wystosował Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie.

Czytaj więcej...

Weryfikacja semestralna

WERYFIKACJA SEMESTRALNA 2019/2020

 

Zgodnie z regulaminem Funduszu Stypendialnego:
„Stypendysta zaraz po ukończeniu I półrocza nauki zobowiązany jest do przedłożenia ankiety semestralnej i weryfikacji semestralnej wraz z załącznikami. W przypadku nie uzupełnienia dokumentów wypłaty będą wstrzymane.”

Proszę o przekazanie informacji tegorocznym stypendystom Towarzystwa Samorządowego.

W załączeniu przesyłam druki dokumentów, które pobrać można również z naszej strony internetowej www.stypendia.ts.konin.pl

Wyniki weryfikacji semestralnej przesłane zostaną wyłącznie do stypendystów, którym stypendia zostały wstrzymane.

Informuję jednocześnie, że ze względu formalności wynikające z przeprowadzenia weryfikacji stypendium za miesiąc luty wypłacone zostanie w późniejszym terminie.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA 
14 LUTEGO 2020 R.

 

Załączone dokumenty:

Weryfikacja semestralna – druk

Ankieta - druk

FaniMani

Teraz możesz również wspomagać nasze działania robiąc zakupy przez internet!

Kupuj i wspieraj zdolną młodzież 

 

Wystarczy, że kupując online skorzystasz z serwisu FaniMani.pl, jako organizację wskażesz Towarzystwo Samorządowe a odpowiedni procent wartości transakcji zostanie przekazany na rzecz naszych działań. 

Czytaj więcej...