Aktualności

Pomagamy młodzieży!

turek2

To już XX edycja programu stypendialnego Towarzystwa Samorządowego dla uzdolnionej młodzieży, pochodzącej gospodarstw o niskich dochodach, która dla swojego rozwoju potrzebuje wsparcia finansowego.

 

Na rok szkolny 2019/2020 przyznaliśmy łącznie 45 stypendiów.

- 25 dla uczniów szkoły podstawowej 

- 2  dla studentów, stypendia pomostowe na pierwszy rok studiów

- 18 dla uczniów szkół średnich

 

W powiecie koniński stypendia otrzymało 12 uczniów: 

3  uczniów - III Liceum Ogólnokształcące w Koninie

1 uczeń - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie

3 uczniów Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie

1 Zespół Szkół im. M. Kopernika w Koninie

 

W powiecie tureckim stypendia otrzymało:

9 uczniów szkół podstawowych z gminy Kawęczyn

6 uczniów z gminy Brudzew

10 uczniów z gminy Turek

5 stypendiów trafi do uczniów szkół średnich (2 uczniów – I lo Turek, uczniów 2 – Technikum w Kaczkach Średnich, 1 uczeń - Technikum w Turku)

 

Łącznie do tej pory wspomogliśmy 2446 młodych zdolnych uczniów, z podziałem:

- 1 233 uczniów szkół średnich

- 1 025 uczniów szkół podstawowych/gimnazjów

- 188 studentów

 

Zdobywanie gruntownej i wszechstronnej wiedzy wymaga dzisiaj niestety poważnych nakładów finansowych. Zadaniem Funduszu jest więc wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów, aktywnie uczestniczących w życiu swoich środowisk, będących jednocześnie w trudnej sytuacji materialnej i przekazanie im pomocy finansowej w formie stypendium. Stypendia przyznawane są na podstawie kryteriów określonych w regulaminie. Przy rozpatrywaniu wniosków brana jest pod uwagę ocena wyników w nauce, sytuacja materialna ucznia, dotychczasowe osiągnięcia i aktywność społeczna.

 

turek1

turek3

turek4

turek5

turek6