Aktualności

OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW DO KOLEJNEJ EDYCJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO TOWARZYSTWA SAMORZĄDOWEGO na rok szkolny 2021/2022

To już XXII edycja programu. Towarzystwo Samorządowe przyznawało będzie stypendia dla najbardziej uzdolnionej młodzieży, pochodzącej gospodarstw o niskich dochodach, która dla swojego rozwoju potrzebuje wsparcia finansowego.

 

Jeżeli spełniasz łącznie następujące warunki:

  1. jesteś uczniem szkoły średniej z terenu objętego programem stypendialnym;
  2. jesteś osobą aktywną w szkole i poza nią, działasz w organizacjach pozarządowych, wolontariat, masz szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie itp.,
  3. posiadasz minimalną średnią ocen 4,7 (przy czym 4,65 zaokrągla się do 4,7)

miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 1 000,00 zł netto

to możesz złożyć wniosek o przyznanie stypendium.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2019 r. - 3244 zł.

Stypendia otrzymają osoby, które uzyskają największa ilość punktów.

Termin składania wniosków upływa 16 lipca 2021 r.

– liczy się data stempla pocztowego.

Regulamin programu, druk wniosku do pobrania dostępne są na naszej stronie internetowej www.stypendia.ts.konin.pl

 

Informacje na temat programu,  można uzyskać również w biurze Towarzystwa Samorządowego, przy ul. Z. Urbanowskiej 8 W Koninie oraz pod numerem telefonu: kom. 797 901 114 – Monika Kosmalska, dyrektor programu.

 

DO POBRANIA: 

ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU  2021-2022

Regulamin stypendialny

Regulamin pracy komisji stypendialnej

 

Stypendia TS przyznane - lista stypendystów 2020-2021

Do biura Towarzystwa Samorządowego w Koninie wpłynęło 56  wniosków o stypendium, uczniów szkół średnich.

Na rok szkolny 2020/2021 przyznano  17 stypendiów dla uczniów szkół średnich.

Komisja oceniając poszczególne wnioski kierowała się regulaminem programu, przyznając punkty w poszczególnych kategoriach:          

(a)          wyniki w nauce

(b)          szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie itp., działalność w organizacjach pozarządowych, wolontariat, aktywność społeczna itp.

(c)          sytuacja materialna ubiegającego się o stypendium

Stypendia otrzymały osoby, które uzyskały największą liczbę punktów.

Gratulujemy!

Czytaj więcej...

Weryfikacja semestralna

Zgodnie z regulaminem Funduszu Stypendialnego:
„Stypendysta zaraz po ukończeniu I półrocza nauki zobowiązany jest do przedłożenia ankiety semestralnej i weryfikacji semestralnej wraz z załącznikami. W przypadku nie uzupełnienia dokumentów wypłaty będą wstrzymane.”

Proszę o przekazanie informacji tegorocznym stypendystom Towarzystwa Samorządowego.

W załączeniu przesyłam druki dokumentów, które pobrać można również z naszej strony internetowej www.stypendia.ts.konin.pl

Wyniki weryfikacji semestralnej przesłane zostaną wyłącznie do stypendystów, którym stypendia zostały wstrzymane.

Informuję jednocześnie, że ze względu formalności wynikające z przeprowadzenia weryfikacji stypendium za miesiąc luty wypłacone zostanie w późniejszym terminie.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA
14 LUTEGO 2020 R.

 

Załączone dokumenty:

Weryfikacja semestralna – druk

Ankieta - druk

Pomagamy młodzieży!

turek2

To już XX edycja programu stypendialnego Towarzystwa Samorządowego dla uzdolnionej młodzieży, pochodzącej gospodarstw o niskich dochodach, która dla swojego rozwoju potrzebuje wsparcia finansowego.

 

Czytaj więcej...

Stypendyści 2019-2020

Do biura Towarzystwa Samorządowego w Koninie wpłynęło 39  wniosków o stypendium.

Na rok szkolny 2019/2020 przyznano  18 stypendiów dla uczniów szkół średnich.

Komisja oceniając poszczególne wnioski kierowała się regulaminem programu, przyznając punkty w poszczególnych kategoriach:          

(a)          wyniki w nauce

(b)          szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie itp., działalność w organizacjach pozarządowych, wolontariat, aktywność społeczna itp.

(c)          sytuacja materialna ubiegającego się o stypendium

Stypendia otrzymały osoby, które uzyskały największą liczbę punktów.

Gratulujemy!

Imię

Nazwisko

Szkoła

Donata

Czernielewska

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole

Natalia

Golon

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie

Sylwia

Gryniewska

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie

Klaudia

Jasiakiewicz

Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

Natalia

Jastrzębska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie

Katarzyna

Jastrzębska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie

Jakub

Kujawa

Zespół Szkół im. M. Kopernika w Koninie

Kinga

Lebioda

III Liceum Ogólnokształcące w Koninie

Dominika

Lewandowska

Zespół Szkół Technicznych w Turku

Wiktoria

Ligocka

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie

Szymon

Rzyszkiewicz

I Liceum Ogólnokształcące w Turku

Kinga

Sowińska

Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

Izabela

Sztejkowska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie

Paulina

Szwedzka

I Liceum Ogólnokształcące w Turku

Aleksandra

Świder

III Liceum Ogólnokształcące w Koninie

Agata

Wieczorkiewicz

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie

Martyna

Wiśniewska

III Liceum Ogólnokształcące w Koninie

Wiktoria

Włosińska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie