Aktualności

Stypendia TS przyznane - lista stypendystów 2020-2021

Do biura Towarzystwa Samorządowego w Koninie wpłynęło 56  wniosków o stypendium, uczniów szkół średnich.

Na rok szkolny 2020/2021 przyznano  17 stypendiów dla uczniów szkół średnich.

Komisja oceniając poszczególne wnioski kierowała się regulaminem programu, przyznając punkty w poszczególnych kategoriach:          

(a)          wyniki w nauce

(b)          szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie itp., działalność w organizacjach pozarządowych, wolontariat, aktywność społeczna itp.

(c)          sytuacja materialna ubiegającego się o stypendium

Stypendia otrzymały osoby, które uzyskały największą liczbę punktów.

Gratulujemy!

Czytaj więcej...

Weryfikacja semestralna

Zgodnie z regulaminem Funduszu Stypendialnego:
„Stypendysta zaraz po ukończeniu I półrocza nauki zobowiązany jest do przedłożenia ankiety semestralnej i weryfikacji semestralnej wraz z załącznikami. W przypadku nie uzupełnienia dokumentów wypłaty będą wstrzymane.”

Proszę o przekazanie informacji tegorocznym stypendystom Towarzystwa Samorządowego.

W załączeniu przesyłam druki dokumentów, które pobrać można również z naszej strony internetowej www.stypendia.ts.konin.pl

Wyniki weryfikacji semestralnej przesłane zostaną wyłącznie do stypendystów, którym stypendia zostały wstrzymane.

Informuję jednocześnie, że ze względu formalności wynikające z przeprowadzenia weryfikacji stypendium za miesiąc luty wypłacone zostanie w późniejszym terminie.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA
14 LUTEGO 2020 R.

 

Załączone dokumenty:

Weryfikacja semestralna – druk

Ankieta - druk

Pomagamy młodzieży!

turek2

To już XX edycja programu stypendialnego Towarzystwa Samorządowego dla uzdolnionej młodzieży, pochodzącej gospodarstw o niskich dochodach, która dla swojego rozwoju potrzebuje wsparcia finansowego.

 

Czytaj więcej...